Behöver du hjälp med Avverkning?

Vi på Hylletofta Skogs AB är ett mindre skogsentreprenad som utför avverkning, gallring, skotning & grävning åt såväl företag som skogsbolag i trakterna kring Sävsjö, Värnamo, Vetlanda och Nässjö

Skogen ger dig en avkastning på kort sikt genom virkesskörd. Genom att skörda rätt bestånd vid rätt tid maximerar du värdet på skogsråvaran.

Vi tar största möjliga hänsyn till miljön vid avverkningar. Vårt mål är alltid högsta möjliga värdet på din skog!

Avverkning sker vid 3 olika tillfälle

Avverkning är att hugga ned skog. Det finns olika sorters avverkning: första gallring, andra gallring, och slutavverkning:

  • Första gallring görs när skogen är relativt ung. Man hugger (avverkar) då träd som är olika resten av beståndet eller skadade, men också för att särställa de finaste stammarna så att dessa växer bättre.
  • Andra gallring innebär att man vid behov gör samma sak som vid första gallringen, alltså särställer ännu mer.
  • Vid slutavverkning tas man ner resten av den grova skogen. Detta får göras olika tidigt beroende på markens produktionsförmåga, tidpunkten spänner mellan 45 och 100 år.

 

Behöver Du hjälp med Avverkning Kring Sävsjö? Ring oss på 0702-90 71 17 eller maila hylletofta.skog@gmail.com

Naturligt kretslopp

Avverkningen är en naturlig del av det kretslopp som ett sunt skogsbruk innebär, och även har inneburit historiskt. Faktum är att avverkning av den äldre skogen är nödvändig för att förhindra att värdet går om intet på grund av att skogen skadas, ruttnar eller torkar. Vid avverkningen tas den gamla skogen bort och får istället bereda plats åt ny, ung och frisk skog. Tack vare en framgångsrik förädling av skogsplantor producerar dagens unga skogar upp till 30 % mer virke ände skogar som började växa för 80 eller 100 år sedan. Även klimatet tjänar på slutavverkningen, eftersom en ungskog med växande träd binder mer koldioxid än äldre skogar där tillväxten redan kulminerat.

Vi hjälper dig med Avverkning kring Sävsjö

Vi Är Certifierade!

Vi är certifierade genom SMF (Skogsmaskinföretagarna) och certifieringen är inom PEFC och FSC (grönt kort).

Vi är även certifierade med arbete på väg och är utmärkningsansvariga.

Vi är certifierade genom SMF

Vi är certifierade inom PEFC och FSC (grönt kort)

Vi kan hjälpa dig att avverka i rätt tid för bästa värdeökning

Det är viktigt att Avverka i rätt tid

Skogens tillväxt, och därmed även värdeökningen, är som störst ungefär i mitten av omloppstiden, när skogsbeståndet är cirka 50-60 år gammalt. Efter ungefär 70-90 år avtar tillväxten, och skogen får därför en värdeutveckling som först planar ut, för att sedan avstanna eller i vissa fall – om skogen till exempel ruttnar eller torkar – helt enkelt backa. Det är därför viktigt att avverka i rätt tid, innan tillväxten på träden börjar bli så långsam att det inte lägre är lönsamt att vänta på ytterligare tillväxt.

Avverkning = föryngring

När du tar ett beslut om avverkning är det egentligen ett beslut om föryngring. Föryngringen ska ske direkt efter avverkningen, och i avverkningsarbetet behöver det därför sättas av pengar samt planeras för föryngringen. Kontakta vår oss för mer detaljerad information om hur avverkningen går till, och vilken potential som finns i just din skogsfastighet.

Avverkning betyder föryngring